YRITTÄJYYS | TYÖLLISYYS | LIIKUNTA

Poliittisen päätöksentekoni kivijalka on talous. Ilman kestävää ja kasvavaa taloutta Suomella ja Jyväskylällä ei ole mahdollisuutta parantaa suomalaisten hyvinvointia. Yksittäisen kansalaisen hyvinvoinnin mahdollistaa työnteko ja siksi valtion sekä kaupungin tulee panostaa siihen, että ihmisillä on töitä. 

Yritykset luovat suurimman osan työpaikoista. Yrittäjyydellä kasvatetaan tuottavaa työtä, joka luo yhteiskunnalle ja yksilöille vaurautta. Yrittäjät ja yritykset ovat elinvoimaisen yhteiskunnan perusta.

Ilman korkeaa työllisyysastetta ja sitä kautta vakaata taloutta, meillä ei ole mahdollisuuksia ratkaista 2020-luvun suurimpia haasteita, jotka ovat rakenteelliset ongelmat kansallisesti sekä ilmastonmuutos globaalisti. 

Kuntavaalit 2021

Yrittäjyydellä elinvoimainen kaupunki!

Elinvoimainen kaupunki rakentaa yritysten ja yrittäjyyden varaan. Haluan, että Jyväskylässä panostetaan aloittavan yrittäjän palveluihin, jotta Jyväskylä on tulevaisuudessa entistäkin houkuttelevampi paikka aloittelevalle yrittäjälle. Nämä uudet yritykset luovat työtä ja työ mahdollistaa elinvoimaisen kaupungin. Kaupungin tulee parantaa entisestään vuoropuhelua yritysten kanssa ja Jyväskylässä myös poliittisen päätöksenteon tulee olle yrittäjälähtöistä. Tämä johtaa tulevaisuudessa siihen, että yrittäjät on huomioitu entistä paremmin kaupungin strategiassa ja sitä kautta kaupunkikehityksessä. 

Opiskelijoille mahdollisuudet työllistyä Jyväskylään!

Jyväskylän vetovoima opiskelijakaupunkina on erinomainen, mutta valmistuvien opiskelijoiden pitovoimaan panostaminen on lähes olematonta. Joka syksy Jyväskylässä aloittaa yli 3600 uutta korkeakouluopiskelijaa. Opintojen jälkeen nämä tulevaisuuden ammattilaiset lähtevät kohti työelämää pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun. Jyväskylälle on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungista tapahtuva aivovuoto saadaan tyrehtymään. Tarvitsemme kaupunginvaltuustoon opiskelijoita, jotka ymmärtävät yrittäjyyden sekä yritysten arvon yhteiskunnallisesti ja työllistäjinä.   

Jyväskylästä uskottavasti Suomen liikuntapääkaupunki!

Suomen liikuntapääkaupungin titteliin ei riitä se, että Jyväskylässä on Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän tulee tulevaisuudessakin panostaa kaupungin vetovoiman kasvattamiseen liikunta ja urheilu edellä. Kaupungin tulee tukea urheiluseuroja toiminnassaan ja mahdollistaa seurojen kehittämistyö Jyväskylässä. Tämä tarkoittaa sitä, että Hippos-hanketta tulee jatkaa ja Jyväskylän liikuntapaikkoja tulee tarjota niin, että seuroilla ei ole nykyisenlaista pulaa harjoittelupaikoista. Jyväskylän liikuntapääkaupungin perusta on liikuntatieteellinen tiedekunta, mutta lisäksi meidän täytyy tarjota erinomainen ympäristö huippu-urheilulle sekä erityisesti lasten ja nuorten harrastamiselle.